FacebookPersonel Yönetimi

Personel yönetimi, bir şirkette bulunan personelin; faaliyet gruplarında bulunan iş, görev ve sorumlulukları düzenlenmiş ve belirlenmiş personelin, bütün iş süreçlerinin yönetilmesine denir. Bu iş süreçlerine, işe alım süreçleri de dahildir. Çünkü personel yönetimi, insan gücünün en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yürütülür. Bunun ilk aşaması, gereken pozisyona getirilebilecek en iyi iş gücünü seçmektir. Bu sayede, iş gücü en verimli şekilde kullanılmış olur.

Şirketler için personel yönetimi çok önem teşkil eder. Çünkü şirket, nitelikli personelinden en fazla verimi alabilmesi adına belirli planlamalar oluşturur. Bu planlamalar sayesinde, işe alım süreçlerinde pozisyon eksiği için en doğru aday bulunabilir. İş süreçlerinde de şirkette bulunan nitelikli iş gücü en verimli şekilde kullanılmış olur.

Bunun yanı sıra nitelikli iş gücünün, niteliklerini geliştirme farklılaştırma adına da personel yönetimi önem arz eder. Bu niteliklerin geliştirilmesi, personele verilecek çeşitli eğitim programlarıyla yapılır.

Personel Yönetimi 1Personel Yönetimi 2

Personel yönetimini kısaca özetlemek gerekirse, şirket içindeki iş gücünün, hedefler doğrultusunda planlanmasına; kendini değerli, önemli ve enerjik hisseden çalışanlar yaratılmasına ve tüm iş faaliyetlerinin en verimli şekilde yürütülmesine yarayan bir insan kaynakları yönetimi türüdür.

Bu süreçte görev alan ana departman, insan kaynakları departmanıdır. Zaten isminden de anlaşılabileceği üzere personel yönetimi, bir insan kaynakları yönetimi işidir. İnsan kaynakları departmanı, bu faaliyeti yürütürken şirket misyon, vizyon ve hedeflerini göz önüne alarak hareket eder. Bu anlamda şirket içi insan gücünün en verimli şekilde kullanılmasının önü açılır.

Personel yönetimi süreci, gerekli pozisyon için adayın şirkette göreve başlamasıyla birlikte gelişen bir süreçtir. Bu sürecin ardından personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, niteliklerini en iyi şekilde kullanmasını ve verimli bir iş gücü haline gelebilmesini sağlayan süreçleri yönetir.
İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel Yönetimi

Personel yönetiminin, kendi içinde bazı dinamikleri vardır. Bu dinamiklerle insan kaynakları yönetiminden ayrılır. İşle ilgili tüm faaliyet süreçlerini merkezine alarak, operasyonel bir şekilde süreçleri yürütür. Bunun yanında durağan, belirli kalıplara bağlı olarak normlarla hareket eder. Bu anlamda insanı, iş gücü olarak gördüğü için maliyet hesaplarına katar. Bu iş gücünü yani insanı, bir diğer deyişle çalışan personeli, en verimli şekilde kullanarak maaliyeti düşürmeyi hedefler. Kısaca özetlemek gerekirse, personeli sermaye olarak görür.

Personel Yönetiminde Yazılımların Avantajları

Personel yönetimi süreçlerinde bir yazılımdan yardım almak, insan kaynakları faaliyetlerinin daha düzgün ve doğru biçimde yapılmasına olanak tanır. Bu süreçler sonucunda şirket hedeflerini gerçekleştirmek daha mümkün hale gelir. Bu anlamda kullanabileceğiniz yazılımlar vardır. Bu yazılımların genel anlamda işlevleri şu şekildedir:

Personel Yönetimi 3Personel Yönetimi 4

Zeops ile Personel Yönetimi

Personel yönetimi faaliyetlerini kapsayan süreç, şirketler için ehemmiyet taşıyan bir husustur. Bu konuda insan kaynakları departmanının titiz, disiplinli ve düzenli bir çalışma yürütmesi gerekir. Şirketin büyüklüğünün artmasıyla doğru orantılı olarak, personel yönetimi yapmak bir hayli zorlaşabilir. Bu zorlaşma, beraberinde maliyet kalemlerinde artışı da getirebilir. Burada hem titiz bir personel yönetimi süreci yürütmek hem de maliyet kalemlerinin düzenlenmesini sağlamak maksadıyla insan kaynakları, bazı yazılım ve sistemlere başvurur. Bu yazılımlar arasında kalitesiyle ön plana çıkan Zeops size, hızlı, basit ve titiz bir personel yönetimi süreci sunar.

Personelin, özlük, izin, eğitim, maliyet, mesai saatleri, bordrolama, puantaj, verimlilik ve zimmet gibi hususlarda bilgilerini kayıt altına alabilirsiniz.

Zeops personel yönetimi firmanız ve çalışanlarınızın bilgiye kolay ulaşabilmesi, rutin izin ve onayların hızlı bir şekilde alınabilmesi için tasarlandı. Kontrolün daima sizde olmasını sağlamak amacıyla talep ve onay mekanizmalarının yönetici ekranlarından belirlenmesi sağlandı.
Dilerseniz Zeops Personel Yönetimi’nin yanında Zeops Bordrolama’yı da kullanarak çalışanlarınızın bordrolarını elektronik ortamda görüntülemesini sağlayabilir veya mevcutta kullandığınız bordrolama programına entegre edebilirsiniz. Entegrasyon istemezseniz farklı programlarda hazırlanmış bordroları toplu yükleme ekranlarından Zeops’a hızlıca yükleyebilirsiniz.

Zeops Personel Yönetimi ile zimmet prosedürlerini eksiksiz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi amaçladık. Bu doğrultuda iş akışları oluşturduk. Personel üzerine zimmetlenen eşyaların envanterini dilediğiniz şekilde oluşturabilir zimmet formunu Zeops üzerinden personelinize gönderebilirsiniz. Zimmet tarihçesinden söz konusu eşyanın hangi tarihlerde kimler tarafından kullanıldığını raporlayabilirsiniz.

İnternetin olduğu her yerde bilgisayar, tablet ya da telefon fark etmeden basit ve hızlı bir şekilde yukarıdaki belirtilen hususlarda detaylı görüntüleme sağlayabilirsiniz.

Personele, çeşitli görev ve sorumluluklar atama noktasında kolaylık sağlarken, bunlarla ilgili süreçlerin takibini sağlar. Her personele verilen giriş bilgileriyle sisteme erişmeleri sağlanır. Bu sayede, personel kendiyle ilgili çeşitli verileri görebilir ve ilgili düzenlemeler noktasında ricada bulunabilir.

Personel Yönetimi 5Personel Yönetimi 6

İstediğiniz tarih aralıklarında, çeşitli bilgilerle elde edilmiş detaylı analiz ve raporlara ulaşarak performans takibi yapabilmenizi sağlar.

Zeops Personel Yönetimi ile özlük dosyalarınızı elektronik ortamda tutabilir, Personelinizin dilediğiniz dosyalara ulaşabilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca Zeops ile yazılımın, sahip olduğu SSL güvenlik sertifikasıyla birlikte, şirket içi tüm bilgilerin korunmasını sağlarken aynı zamanda, personelle ilgili özlük verilerini de güvenle saklayabilirsiniz.

Personel arasında, paylaşılması gereken ortak verilerin aktarılmasını sağlayarak, personel arası iletişimi kolaylaştırır. Bu sayede iş süreçlerinde, iletişime ayırmanız gereken zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Bütün bunların dışında, Zeops, size sunduğu diğer avantajları, personel yönetimiyle birleştirerek daha verimli insan kaynakları süreci yürütmenizi sağlıyor. Yüksek veri güvenliğinin, çeşitli insan kaynakları yazılımlarının, uygun fiyatlandırmanın ve sınırsız desteğin birleştiği Zeops, kolay kullanıma sahip arayüzüyle birlikte kaliteli insan kaynakları çözümleri sunuyor.

Ücretsiz Deneyin
ZEOPS'u ücretsiz denemek ister misiniz? Bağlantıya tıklayın ve işletmenize özel insan kaynakları yönetim sistemini kullanmaya hemen başlayın.Kredi kartı gerekmez   Tüm özelliklere sınırsız erişim